DA_technologie

 

 

 W Divine Acoustics zaawansowana inżynieria służy pięknej muzyce.

 

Divine Acoustics przedstawia technologię CeraGem! Przez wiele miesięcy w naszym laboratorium badaliśmy własności różnych materiałów i ich wpływ na brzmienie zestawu audio. Łączyliśmy różnego typu materiały – metale i ich stopy, minerały, ceramikę, materiały twarde i miękkie – testowaliśmy różne ich konfiguracje. Owocem tych prac jest wielowarstwowy układ, który bardzo skutecznie rozprasza, kumuluje i tłumi drgania, a tym samym pozytywnie wpływa na działanie systemu audio – od źródła, poprzez wzmacniacz, aż do zestawu głośnikowego.

Technologia CeraGem łączy w sobie zalety prawidłowego zestawienia twardych materiałów – spieku ceramicznego, kamieni szlachetnych mających powtarzalną strukturę kryształu oraz różnych metali i ich związków.

CeraGem jest naszym autorskim rozwiązaniem i nie powiela schematów stosowanych przez inne firmy, które walczą z drganiami przy pomocy kulek ceramicznych, miękkich przekładek, magnesów lub łożysk.

Technologię CeraGem zastosowaliśmy w naszych stopach antywibracyjnych Kepler oraz w konstrukcji wewnętrznej obudowy głośnika wysokotonowego naszego nowego flagowego modelu głośników Bellatrix.

 

 

Obudowy głośników Divine Acoustics to bryły, w których forma podąża za funkcją, a materiały konstrukcyjne i wykończeniowe zostały dobrane tak, aby nie tylko tworzyć piękną formę wizualnie, ale również, aby ich współdziałanie stwarzało prawidłowe warunki akustyczne.

Wewnętrzne wzmocnienia i podział na komory przeciwdziałają powstawaniu fal stojących, a wielowarstwowe ścianki pełnią rolę tłumiącą niepożądane rezonanse i drgania. Jednak tak jak wiele instrumentów muzycznych, które posiadają „żywe” dla drgań pudła rezonansowe, obudowy Divine Acoustics również nie są tłumione w sposób, w którym za wszelką cenę wygaszane są wszystkie drgania.

Traktujemy nasze obudowy jak instrumenty i „stroimy je” uwzględniając wpływ na brzmienie konkretnych materiałów zastosowanych do ich budowy. Sklejka, MDF, metale, tworzywa i materiały wykończeniowe – wszystkie ich zestawienia projektowane są podobnie jak ustroje antywibracyjne – aby korzystnie wpływać na jakość dźwięku, na rozpraszanie i tłumienie drgań oraz niepożądanych rezonansów.

Nasze obudowy nie tylko dobrze wyglądają, ale też prawidłowo współpracują z zamontowanymi w nich głośnikami. Są projektowane dla konkretnych typów głośników i uwzględniają ich parametry dla optymalnej integracji układu głośnik – obudowa. Użycie do ich budowy i wytłumienia różnych typów materiałów nie jest wynikiem przypadku, lecz częścią procesu projektowego, wielomiesięcznych testów odsłuchowych poprzedzonych badaniami.

Technologia CRCdesign integruje ze sobą wszystkie nasze technologie walki z wibracjami: BAD, TMI i CeraGem. Pomimo, że jej implementacja jest czasochłonna i wymaga dużych nakładów pracy, okazała się niezbędna dla uzyskania wyższego poziomu dokładności, wyrafinowania, delikatności i realizmu przekazu muzycznego.

 

Każdy głośnik podczas pracy generuje drgania. Powodują one powstawanie rezonansów w koszu głośnika i przeniesienie ich na układ magnetyczny. Drgania układu magnetycznego wywołują z kolei zniekształcenia pola magnetycznego, w którym porusza się cewka głośnika. Efektem tego jest zwiększenie poziomu zniekształceń, co skutkuje pogorszeniem brzmienia głośnika, zwłaszcza przy wyższych poziomach głośności.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku w pracowni Divine Acoustics powstał system BAD (Basket Accurate Dampening). Jest to system, który zapewnia głośnikowi komfortowe warunki pracy. Obniża poziom drgań przenoszonych z membrany, poprzez zawieszenia głośnika, na układ magnetyczny za pośrednictwem kosza.

Odpowiednia modyfikacja kosza głośnika – zmiana i częściowe wygaszenie jego wewnętrznych pasożytniczych rezonansów – skutkuje znaczną poprawą brzmienia samych głośników, jeszcze przed zamontowaniem ich w obudowach!

Precyzyjne wytłumianie koszy głośników przyczynia się do znacznej poprawy dynamiki, stabilności sceny dźwiękowej i poczucia realizmu odtwarzanych nagrań.

System BAD jest naszym autorskim rozwiązaniem. Walczy z drganiami, których skutek jest w projektach głośników innych firm zwyczajnie pomijany. Stosujemy go we wszystkich projektach naszych głośników.

 

 

Precyzja w odtwarzaniu wysokich częstotliwości w dużym stopniu zależna jest od warunków, w których pracuje głośnik wysokotonowy. Obniżenie poziomu drgań, pochodzących z obudowy głośników, które docierają do cewki tweetera znacząco poprawia jakość reprodukcji najwyższych oktaw spektrum akustycznego.

Podczas wielogodzinnych sesji odsłuchowych w pracowni Divine Acoustics opracowano system efektywnego izolowania głośnika wysokotonowego od obudowy. Odpowiednie połączenie materiałów o różnej strukturze, gęstości i różnych właściwościach tłumienia pozwala na zapewnienie głośnikowi wysokotonowemu najlepszych warunków do pracy – obniża poziom drgań pochodzących od obudowy, które docierają do bardzo delikatnych i lekkich elementów drgających głośników wysokotonowych. 

Dzięki systemowi tłumienia TMI wysokie tony brzmią gładko, naturalnie i bardzo szczegółowo zarówno przy niskich jak i wysokich poziomach głośności.

 

W nowoczesnym systemie audio o doskonałych parametrach i ekstremalnie niskich zniekształceniach, głośnik nadal jest najsłabszym ogniwem. Ze względu na swoją złożoną budowę elektromechaniczną wprowadza do dźwięku najwięcej zniekształceń. Żeby je obniżyć i aby muzyka była odtwarzana przez niego jak najwierniej, elementy głośników, a w szczególności zwrotnice, powinny być wykonane z jak największą dokładnością i pełną powtarzalnością.

W obwodach zwrotnic Divine Acoustics, zamiast pojedynczego kondensatora o określonej pojemności z podstawowego typoszeregu, stosuje się pakiety kondensatorów, żeby uzyskać pożądaną sumaryczną pojemność z dużą dokładnością oraz jak najmniejszą różnicą pomiędzy egzemplarzami produkcyjnymi. W poszczególnych pakietach stosowane są kondensatory różnych producentów i różnych serii, aby uzupełniały się brzmieniowo.

Przy dokładnościach pojemności rzędu 0,01uF uzyskanych po złożeniu z 2 lub 3 różnych kondensatorów, ogromnego znaczenia dla otrzymania pożądanego brzmienia nabiera kolejność naładowania i rozładowania poszczególnych składników pakietu. Źle zestawione – zakłócają się wzajemnie, utrudniają wzmacniaczowi prawidłowe wysterowanie głośnika i powodują degradację brzmienia.

Okazuje się, że nawet dość znaczne zmiany w jakości dźwięku spowodowane jedynie różnicami w połączeniu tych samych kondensatorów są przez aparaturę pomiarową niemierzalne.

Aby uzyskać pożądane brzmienie głośników, w szczególności wysoką rozdzielczość, mikro i makro dynamikę oraz umiejętność prawidłowego określania położenia instrumentów w przestrzeni, sposób działania każdego z pakietów kondensatorów określany jest w procesie projektowania w trakcie długich testów odsłuchowych. Bardzo staranny bezpośredni montaż elementów zwrotnic wraz z ich odpowiednim wcześniejszym przygotowaniem i pomiarami przyczynia się do pełnej powtarzalności produkcji i uzyskania niskich zniekształceń, a tym samym wysokiej jakości brzmienia głośników.   

 

 

Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Przez lata uzbierało się wiele tysięcy godzin, które w Divine Acoustics spędziliśmy na odsłuchach niezliczonej ilości konfiguracji sprzętu audio.

Podczas odsłuchów zaczęliśmy zastanawiać się dlaczego przy połączeniu typu bi-wiring otrzymujemy inne rezultaty brzmieniowe niż przy pojedynczym okablowaniu, nawet gdy użyje się do tego 2 identycznych par przewodów. Wniosek był jeden: filtry poszczególnych głośników zakłócają się wzajemnie, a podwójne okablowanie odsuwa miejsce połączenia filtrów o długość przewodów, co dzięki ich rezystancji powoduje obniżenie poziomu zakłóceń wpływających na siebie zwrotnic.

Dopracowanie filtrów w sposób, w który znacząco mniej się zakłócają, doprowadziło do powstania zwrotnic, w których nie słychać już różnic pomiędzy podwójnym i pojedynczym okablowaniem. Uzyskaliśmy stabilność fazową i czasową całego układu filtrów.

Już od pierwszych projektów Divine Acoustics, które pojawiły się na rynku, stosujemy pojedyncze zaciski głośnikowe, a zwrotnice montowane są na jednej płytce. Nie rozdzielamy zwrotnicy na sekcje i osobne płytki, nie stosujemy podwójnych zacisków połączonych zworami, jak robi to wielu innych producentów.

Idąc dalej, wykonaliśmy wiele prób i zbudowaliśmy zwrotnice, których filtry są według schematu elektrycznego takie same, jednak różnią się rozkładem elementów na płytce i sposobem ich montażu. Okazało się, że sposób połączenia poszczególnych części filtrów ma fundamentalne znaczenie dla jakości dźwięku. Nawet niewielkie zmiany w połączeniu elementów i w tym jak połączone są z masą całego układu wpływały na brzmienie. Tak opracowaliśmy nasz system SGP.- Single Ground Point.

System zakłada, że wszystkie połączenia związane z masą dla całego układu elektrycznego zwrotnicy głośnika oraz wszystkie masowe przewody połączeniowe zbiegają się w jednym punkcie. Zapobiega to powstawaniu niepożądanych różnic potencjałów pomiędzy poszczególnymi elementami filtrów elektrycznych.

Zastosowanie jednego punktu masy znacząco polepsza brzmienie zestawu głośnikowego poprawiając jego przejrzystość, mikrodynamikę oraz naturalność przekazu muzycznego.

Pojedynczy punkt masy to jedno z najważniejszych rozwiązań charakteryzujących nasze zwrotnice. System SGP stosujemy we wszystkich naszych zestawach głośnikowych.

 

Jednym z najważniejszych elementów zestawu głośnikowego, a także elementem, który wymaga największego nakładu pracy podczas projektowania, jest zwrotnica. Odpowiednio dobrany schemat elektryczny, układ i rozłożenie elementów na płytce, ich jakość, przewody połączeniowe – wszystkie te czynniki wpływają na końcowe brzmienie zestawu. Poprawnie dobrane wartości elementów wymuszają zgranie czasowe i fazowe głośników zestawu i wpływają na jego muzykalność, odczuwalną szybkość i punktualność.

Układ zwrotnicy to nie tylko podział pasma przetwarzania i ułożenie fazowe głośników. To także bardzo ważny dla wzmacniacza rozkład pobieranej przez przetworniki mocy. Prawidłowy podział mocy płynącej ze wzmacniacza do poszczególnych głośników pozwala na uzyskiwanie znacznych natężeń niezniekształconego dźwięku o pełnej skali dynamiki i jednocześnie na odtwarzanie pełnego pasma przy bardzo niskich poziomach głośności. Tak zaprojektowana zwrotnica ułatwia wysterowanie głośników nawet wzmacniaczom o niewielkiej mocy.

Właśnie dzięki odpowiednio skonfigurowanej zwrotnicy głośniki współgrają ze sobą tworząc homogeniczną całość, tak jakby stawały się jednym przetwornikiem odtwarzającym całe spektrum częstotliwości.

Przez lata zdobywania doświadczenia w projektowaniu zwrotnic głośnikowych w Divine Acoustics opracowano system RFpath. Coraz lepiej zgrane ze sobą filtry dolno i górnoprzepustowe oraz odpowiedni dobór efektywności głośników w projekcie umożliwiają całkowitą rezygnację z wprowadzania do schematu zwrotnicy dzielników napięcia.

Dzięki systemowi RFpath sygnał ze wzmacniacza w drodze do głośnika wysokotonowego przepływa jedynie przez wysokiej klasy kondensatory o precyzyjnie dobranej wartości. Droga sygnału nie zawiera zbędnych rezystorów ani dzielników napięcia. Wszystkie pozostałe elementy zwrotnicy dla głośnika wysokotonowego, tworzące filtr 2. rzędu z korekcją impedancji, łączone są z sygnałem równolegle. 

Zastosowanie tego rozwiązania znacząco poprawia rozdzielczość i przejrzystość reprodukowanych wysokich częstotliwości. System RFpath stosowany jest we wszystkich głośnikach Divine Acoustics.

 

 

 

Najważniejszą częścią procesu projektowego w Divine Acoustics stanowią intensywne, wielomiesięczne testy odsłuchowe prowadzone w kontrolowanych warunkach. Podczas testów określane są też takie parametry elementów używanych do produkcji zwrotnic, których nie można zmierzyć aparaturą pomiarową, a które również wpływają na końcowy efekt brzmieniowy. Jednym z nich jest kierunkowość przepływu sygnału.

W naszych głośnikach wszystkie elementy w zwrotnicach oraz okablowanie wewnętrzne montowane jest z zachowaniem prawidłowej kierunkowości wykazanej w testach odsłuchowych.

Aby zapewnić w pełni kierunkową drogę sygnału w naszym flagowym modelu Bellatrix, w Divine Acoustics powstał projekt zacisków głośnikowych, w których sygnał przekazywany jest za pomocą elementów z czystej niepowlekanej miedzi o określonej w testach odsłuchowych kierunkowości. Zapewnia to w pełni kierunkową drogę sygnału od zacisków głośnikowych, poprzez okablowanie wewnętrzne i elementy zwrotnicy, aż do cewek przetworników.