DA_technologie

 

Inżynieria w służbie muzyce 
Technologie opracowane w Divine Acoustics

 

Divine Acoustics przedstawia technologię CeraGem! Od wielu miesięcy w naszym laboratorium badaliśmy własności różnych materiałów i ich wpływ na brzmienie zestawu audio. Łączyliśmy różnego typu materiały – metale, ich stopy, minerały, ceramikę, materiały twarde i miękkie – testowaliśmy różne ich konfiguracje. Owocem tych prac jest wielowarstwowy układ, który bardzo skutecznie rozprasza, kumuluje i tłumi drgania, a tym samym pozytywnie wpływa na działanie systemu audio – od źródła, poprzez wzmacniacz, aż do zestawu głośnikowego.

Technologia CeraGem łączy w sobie zalety twardych materiałów – spieku ceramicznego, kamieni szlachetnych mających powtarzalną strukturę kryształu oraz różnych metali. Technologia CeraGem jest naszym autorskim rozwiązaniem i nie powiela schematów stosowanych przez inne firmy, które walczą z drganiami przy pomocy kulek ceramicznych, miękkich przekładek, magnesów lub łożysk.

 

Każdy głośnik podczas pracy generuje drgania. Powodują one powstawanie rezonansów w koszu głośnika i przeniesienie ich na układ magnetyczny. Drgania układu magnetycznego wywołują zniekształcenia pola magnetycznego, w którym porusza się cewka głośnika. Efektem tego jest zwiększenie poziomu zniekształceń, co skutkuje pogorszeniem brzmienia głośnika.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku w pracowni Divine Acoustics powstał system BAD (Basket Accurate Dampening). Jest to system, który zapewnia głośnikowi komfortowe warunki pracy. Obniża poziom drgań przenoszonych z membrany, poprzez zawieszenia głośnika, na układ magnetyczny za pośrednictwem kosza.

Odpowiednia modyfikacja kosza głośnika – zmiana i częściowe wygaszenie jego wewnętrznych pasożytniczych rezonansów – skutkuje znaczną poprawą brzmienia samych głośników, jeszcze przed zamontowaniem ich w obudowach!

W nowoczesnym systemie audio o doskonałych parametrach i ekstremalnie niskich zniekształceniach, głośnik nadal jest najsłabszym ogniwem. Ze względu na swoją złożoną budowę elektromechaniczną wprowadza do dźwięku najwięcej zniekształceń. Żeby je obniżyć i aby muzyka była odtwarzana przez niego jak najwierniej, elementy głośników, a w szczególności zwrotnice, powinny być wykonane z jak największą dokładnością i pełną powtarzalnością.

W obwodach zwrotnic Divine Acoustics, zamiast pojedynczego kondensatora o określonej pojemności z podstawowego typoszeregu, stosuje się pakiety kondensatorów, żeby uzyskać pożądaną sumaryczną pojemność z dużą dokładnością oraz jak najmniejszą różnicą pomiędzy egzemplarzami produkcyjnymi. W poszczególnych pakietach stosowane są kondensatory różnych producentów i różnych serii, aby uzupełniały się brzmieniowo.

Przy dokładnościach pojemności rzędu 0,01uF uzyskanych po złożeniu z 2 lub 3 różnych kondensatorów, ogromnego znaczenia dla otrzymania pożądanego brzmienia nabiera kolejność naładowania i rozładowania poszczególnych składników pakietu. Źle zestawione – zakłócają się wzajemnie, utrudniają wzmacniaczowi prawidłowe wysterowanie głośnika i powodują degradację brzmienia.

Okazuje się, że nawet dość znaczne zmiany w jakości dźwięku spowodowane jedynie różnicami w połączeniu tych samych kondensatorów są przez aparaturę pomiarową niemierzalne.

Aby uzyskać pożądane brzmienie głośników, w szczególności wysoką rozdzielczość, mikro i makro dynamikę oraz umiejętność prawidłowego określania położenia instrumentów w przestrzeni, sposób działania każdego z pakietów kondensatorów określany jest w procesie projektowania w trakcie długich testów odsłuchowych. Bardzo staranny bezpośredni montaż elementów zwrotnic wraz z ich odpowiednim wcześniejszym przygotowaniem i pomiarami przyczynia się do pełnej powtarzalności produkcji i uzyskania niskich zniekształceń, a tym samym wysokiej jakości brzmienia głośników.   

 

.

Najważniejszą częścią procesu projektowego w Divine Acoustics stanowią intensywne, wielomiesięczne testy odsłuchowe prowadzone w kontrolowanych warunkach. Podczas testów określane są też takie parametry elementów używanych do produkcji zwrotnic, których nie można zmierzyć aparaturą pomiarową, a które również wpływają na końcowy efekt brzmieniowy. Jednym z nich jest kierunkowość przepływu sygnału.

W naszych głośnikach wszystkie elementy w zwrotnicach oraz okablowanie wewnętrzne montowane jest z zachowaniem prawidłowej kierunkowości wykazanej w testach odsłuchowych.

Aby zapewnić w pełni kierunkową drogę sygnału w naszym flagowym modelu Bellatrix, w Divine Acoustics powstał projekt zacisków głośnikowych, w których sygnał przekazywany jest za pomocą elementów z czystej niepowlekanej miedzi o określonej w testach odsłuchowych kierunkowości. Zapewnia to w pełni kierunkową drogę sygnału od zacisków głośnikowych, poprzez okablowanie wewnętrzne i elementy zwrotnicy, aż do cewek przetworników.